..................................................................................   

                                 

  

............................................................

 

         

   

 

                                 

                                   

 

 

 

              

      

 

 

     

   

     > สนใจเรียน สอนจนเป็น ทำใด้ทุกลาย  081-553-5011

          
           
          
          
          
     
     
     
     
     

 

                     

 

                   

                                  

                

     

         

 

                   
   

 

 

 

 

 

..................................................................................   

                                 

  

............................................................

 

         

   

 

                                 

                                   

 

 

 

                                   

             *** สถาบันมาตฐาน อันดับ1 สอนทำเล็บครบวงจรพระราม 2***......

                         

                         

                                        

   **  คอร์สเรียน ทำเล็บ  www.nailrama2Academy.com  ****   

                   

                 

                  

  

   www.nail rama2Academy.com   สอนทำเล็บครบวงจรพระราม2

 

           

                  

               

               

                        

                               

    ***   สอนจนกว่าจะเป็น เรียนได้ไม่จำกัด มีอุปกรณ์การเรียนไห้ฟรี  !!!!

*************************************************************

*************************************************************

    ***    สมัครเรียนแบบโปรแกรม ****ถูกกว่ามาก****

            

                  1.โปรแกรม สปามือ-เท้า   5,900.

*******************************************************************************************

*******************************************************************************************

 

            

               2.โปรแกรมทำเล็บเจลแก้ว  9,999.

**************************************************************************************************************************************************************************************

                         

                 3.โปรแกรมเปิดร้านทำเล็บทั่วไป   14,999.

***************************************************************************************************

****************************************************************************************************

                       

                    4. โปรแกรมเปิดร้านทำเล็บพร้อมการทำสปา     19,999

******************************************************************************************************************************************

******************************************************************************************************************************************

                                 

                  5.โปรแกรมสำหรับเปิดร้นแบบมืออาชีพ   29,900.

********************************************************************************************************************************************************************************************************

              

          6. โปรแกรม FULL 26 COURSE      35,000.

**************************************************************************************************************************************************************************************