สีเจล ..GEL COLOR...SOAK-OFF

               สอบถามเพิ่มเติม 081-553-5011..........

        Gel Polish  ขวดละ120.-    โหลละ 1400.-

             

             

             

             

             

             

..........................................................................................

         Gel Polish   ขวดละ 120.-  โหลละ  1400.-

             

            

            

            

           

           

            

            

           

           

          

            

            

             

             

             

              

              

                              

                          

                          

                      

             

                            

.........................................................................................